Til og med denne uka har Sør-Norge importert knapt 0,4 TWh samlet for 2022. Det viser en gjennomgang Europower har gjort av produksjon og forbruk, som er faktorene NVE bruker for å beregne netto import eller eksport.