Til og med denne uka har Sør-Norge importert knapt 0,4 TWh samlet for 2022. Det viser en gjennomgang Europower har gjort av produksjon og forbruk, som er faktorene NVE bruker for å beregne netto import eller eksport.

Som grafikken under viser, var det stor eksport fra Sør-Norge frem til i sommer, da NVE varslet at det ville komme nye krav til vannkraftprodusentene om rapportering.

Per august var samlet eksport fra Sør-Norge på 2 TWh. Dette var relativt lite mot normalt, men var også eksport i en periode med lav fyllingsgrad i magasinene.