Farevarselet gjelder for kommunene Søndre Land, Gran, Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Lier.

Det gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.

– Vannstanden i Randsfjorden har allerede har passerte rødt nivå på søndag.