Det tekniske potensialet for solkraft på bygg og infrastruktur kan bli på nivå med norsk vannkraft og bidra til å dekke deler av det økte energibehovet fremover, ifølge en ny rapport fra Multiconsult utarbeidet på oppdrag for Solenergiklyngen.

Solenergianlegg på tak og vegger kan alene dekke hele det forventede strømforbruket i private husholdninger i Norge, som NVE estimerer til 39 TWh i 2030, ifølge rapporten.

– Vi har en strømpriskrise og vi har behov for mye kraft i løpet av kort tid.