De siste månedene har det kommet en rekke rapporter om at det går mot kraftunderskudd i Norge.

Først ute var Statnett med sin analyse om at et mulig kraftunderskudd allerede i 2027. Den fikk ytterligere oppmerksomhet da Statnett sendte brev til regjeringen for å understreke alvoret.

Deretter publiserte PWC og DNV hver sine rapporter om mangel på kraft, mens NHO sendte ut sin rapport i samarbeid med Thema i starten av januar.