De aller fleste store, norske vannkraftverk har rullet og gått i mange tiår. Etter å ha vært stabile pengemaskiner i en årrekke, trenger mange av kraftverkene nå oppgradering og modernisering.