Artikkelen ble først publisert av Europowers søsteravis Recharge.

Energistyrelsen i Danmark har startet forberedelsene for tre nye soner i Nordsjøen, Kattegatstredet og Østersjøen som på sikt kan romme mer enn 20 GW havvind. 6 GW planlegges å være i drift innen slutten av 2030.

Mens en endelig plassering av havvindparkene fortsatt avventer en endelig politisk beslutning, forbereder etaten planlegging og utredninger av en rekke områder som er vurdert som egnet, for å sikre at prosjekter kan bygges i tide, inkludert miljøvurderinger.