I en analyse fra NVE kan vi lese om forventede kostnader for å bygge ut ulike kraftverk. Analysen viser kostnaden per produserte energimengde i hele kraftverkets levetid. På godt norsk heter det LCOE, som står for levelized cost og energy.