Bør Norge bygge ut kjernekraft for å fase ut fossile energikilder? Foreløpig har norske politikere vært ganske avmålte.

Nå tar Narvik-ordfører Rune Edvardsen initiativ til å danne en ny interesseforening for kraftkommuner.