Stav tok opp kjernekraft som et tema da han snakket på Produksjonsteknisk konferanse i Trondheim mandag.

Han understreker at det ikke er snakk om gammeldags kjernekraft, som blant annet bygges 14 år på overtid i Finland nå. Stav refererer til fjerde generasjons kjernekraft, som gjerne omtales som små, modulære reaktorer (SMR).

Dette er teknologi som i realiteten ikke er tatt i bruk kommersielt, men som flere er interessert i. For noen dager siden ble det kjent at Rolls Royce er interessert