Torsdag publiserte NVE klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022. Den viser hvordan strømmen vi bruker i Norge har blitt produsert.

I pressemeldingen skriver NVE følgende;

«Klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022 viser at klimagassutslippet i Norge fortsatt er lite, også når man tar hensyn til at vi utveksler strøm med våre naboland.»

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm i 2022. Det inkluderer 81 prosent fra vann, 12 prosent fra vind og 2 prosent fra sol og biobrensel.