Det viser tall fra den europeiske tenketanken Ember Climate, som Europower har analysert.

Ved inngangen til året spekulerte sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, i at Europa kunne komme til å kutte 200 TWh med fossil kraftproduksjon i år.