NVEs «Kostnader for kraftproduksjon» er en klassiker som ble digital rapport for noen år siden. Oversikten viser kostnaden for kraftproduksjon i løpet av levetiden til kraftverket, også kalt «levelized cost of energy» (LCOE).