Hva er likheten mellom ChatGPT og Statkraft? Eller mellom DNB, Equinor, Lånekassen og Statkraft? Alle har flyttet hele eller deler av IT-infrastrukturen til den litt uforståelige skyplattformen Microsoft Azure.

Statkraft er blant de mer offensive selskapene.