Nå har styret Salten Kraftsamband (SKS) produksjon sagt ja til utbyggingen av Mølnhusbekken kraftverk ved Røssvatnet i Hattfjelldal kommune.

– I samarbeid med våre eiere har vi jobbet frem et godt prosjekt som vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og verdiskapning til regionen.