SSB publiserte tirsdag morgen statistikk for elektrisitetsproduksjonen i Norge i 2. kvartal (april–juni). Den viser at strømproduksjonen var 7 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Dette er stemmer godt overens med den løpende statistikken på Nord Pool (minus 8 %).

2021 er imidlertid et rekordår for norsk kraftproduksjon. Målt mot gjennomsnittet de siste fem årene, ligger produksjonen for 2. kvartal 2022 1,3 prosent høyere enn gjennomsnittet, ifølge SSB.

Vindkraften satte rekord for 2. kvartal med en produksjon på 2,7 TWh.