SSB publiserte tirsdag morgen statistikk for elektrisitetsproduksjonen i Norge i 2. kvartal (april–juni). Den viser at strømproduksjonen var 7 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Dette er stemmer godt overens med den løpende statistikken på Nord Pool (minus 8 %).