Det er sju år siden konsesjonsvilkårene for Skjomavassdragene sør for Narvik ble tatt opp til revisjon. I dag sendte NVE sin anbefaling til Olje- og energidepartementet: Strengere miljøkrav og redusert produksjon.

I alt beregner NVE at de strengere miljøkravene vil redusere produksjonen med rundt 40 GWh. Det tilsvarer om lag 3 prosent av midlere årsproduksjon i vassdraget, som er på drøyt 1,3 TWh. '

Skjomen kraftverk er det 17. største vannkraftverket i Norge, ifølge NVEs vannkraftdatabase.

NVE mener den viktigste endringen av konsesjonsvilkårene til kraftproduksjonen, er minstevannføringen nederst i elva.