Ifølge tall som Elhub publiserte i dag, onsdag, har det så langt kommet inn 189 MW ny kraft i årets første seks måneder.

Det er svært lite.

Fortsetter det slik ut året, blir det et fall i installert effekt i år på over 80 prosent, målt mot 2021.

Da kom det inn 2,2 GW ny kraft i det norske kraftsystemet, med vindkraft som største kilde.

Så langt i år er det nærmest ikke satt i drift noe ny vindkraft, ifølge Elhub.

Vannkraften har bidratt med 36 MW, noe som også er langt under fjorårets utbyggingstempo. Da kom det til sammen 168 MW ny vannkraft – noe som er lite sett i historisk perspektiv. Fra det dårlige året, har utbyggingstempoet foreløpig falt med 60 prosent siden nyttår.

Den eneste strømkilden som vokser, er solenergi. Hele 80 prosent av den nye effekten som har kommet til i år, kommer fra solcelleanlegg, ifølge Elhub.

Særlig vannkraft, men også vindkraft, er mer effektive enn solceller. Derfor betyr ikke disse tallene at 80 prosent av all ny strøm kommer fra sol.

Likevel er det en ekstrem utvikling.

At sol er den største nye strømkilden målt i effekt, har aldri tidligere skjedd i Norge. For to år siden var 5 prosent av all nyinstallert effekt fra solkraft.

Bare i juni ble det installert cirka 33 MW med sol. Det er litt mindre enn i rekordmåneden mai, men det bekrefter den voldsomme veksten innen solenergi: tempoet er nesten tre ganger så høyt som for ett år siden.

Næringsliv og større anlegg

Statistikken viser også at det i større grad nå er næringslivet som står for mesteparten av installasjonen av nye solceller.

De to siste månedene, som altså er de to månedene med mest installert ny effekt fra sol, har 60 prosent av totalen kommet fra næringslivet.

For ett år siden var situasjonen omvendt: da var om lag 60 prosent av installasjonene hos private.

Grafikken under viser hvordan intallasjonstempoet har økt både blant private og næringsliv fra i fjor til i år.