Europower har beregnet hvor mye mer norske kraftprodusenter vil få betalt for kraften i 2021 i forhold til 2020.

Dette er egentlig en umulig beregning siden vi ikke vet verken hva prisene, volumet og eurokursen blir resten av året.

Vi har likevel gjort beregningen ut i fra prisene i forward-markedet.

Siden 2020 var et år med ekstremt lave priser har vi også satt opp en sammenligning med 2019.

2021-beregningen må sees i lys av en lang rekke mulige feilkilder. Det er en gjennomgang av disse nederst i saken. Med de forbeholdene ser regnestykket slik ut:

2021:

Samlet verdi av kraftproduksjonen i 2021: 4,95 milliarder euro

Gjennomsnittlig eurokurs så langt i 2021: 10,27 kroner

Samlet verdi i kroner: 50,9 milliarder

2020:

Samlet verdi av kraftproduksjonen i 2020: 1,75 milliarder euro

Gjennomsnittlig eurokurs i 2020: 10,73 kroner

Samlet verdi i kroner: 18,7 milliarder

2019:

Samlet verdi av kraftproduksjonen i 2019: 5,29 milliarder euro

Gjennomsnittlig eurokurs i 2019: 9,85 kroner

Samlet verdi i kroner: 52,1 milliarder

Europower presiserer at 2021-beregingen ikke kan sees på som et nøyaktige beløp, men en indikator.

Vi gjorde en tilsvarende beregning på samme tidspunkt i fjor. Da endte vi med en verdi på 19,5 milliarder korner for 2020-produksjonen, mens fasiten for 2020 altså endte på 18,7 milliarder.

Forutsetninger og mulige feilkilder

Som nevnt er det mange mulige feilkilder i beregningen. Her er de viktigste:

Prissikring: Kraftprodusentene sikrer betydelige deler av porteføljen sin. Pris og volum er forretningshemmeligheter i hvert enkelt selskap, og prissikringen er derfor ikke tatt med i beregningene.

Priser: Bakover i tid er systemprisen lagt til grunn, hentet fra Nord Pool. Priser fremover i tid er hentet fra forward-markedet på Nasdaq. Fremtidig pris er den klart største usikkerhetsfaktoren. Været og andre faktorer kan påvirke prisene langt mer enn det markedet klarer å forutse.

Mars 2021: For innværende måned er det brukt en miks av spotprisen så langt og forward-kontrakter fremover.

Volum: Produksjonsvolum bakover i tid er hentet fra Statnett sin oversikt over produksjon og forbruk. Volumet fremover i tid er et gjennomsnitt av hver kalendermåned i 2018-2020. Dette er en betydelig usikkerhetsfaktor.

Eurokurs: Siden produsentene får betalt i euro, er det brukt euro i beregningene. I omregning til norsk valuta er basert på gjennomsnittskurser i 2019 og 2020 lagt til grunn, og snittkursen så langt i år for 2021.

Andre faktorer: I tillegg finnes andre usikkerhetsfaktorer, og været er den største av alle. Kabelkapasitet og eksport-etterspørsel er andre forhold som vil spille inn på kraftprisene.

Tallgrunnlag

Tall i kursiv er forward-tall eller beregnede verdier, som beskrevet i forutsetningene.

2021

Måned

Volum MWh

Pris euro/MWh

Sum euro

Januar

17.514.542

45,81

802.341.169

Februar

14.369.711

46,84

673.077.263

Mars

13.215.857

36,12

477.356.755

April

10.988.759

32,00

351.640.288

Mai

10.537.928

28,50

300.330.948

Juni

9.596.707

26,10

250.474.053

Juli

9.996.308

23,30

232.913.976

August

10.674.501

27,50

293.548.778

September

11.232.666

28,00

314.514.648

Oktober

12.798.194

31,25

399.943.563

November

13.284.902

31,25

415.153.188

Desember

14.115.879

31,25

441.121.218

Sum/snitt

148325954

32,33

4.952.415.846

2020

Måned

Volum MWh

Pris euro/MWh

Sum euro

Januar

13.253.347

24,10

319.405.663

Februar

12.934.929

13,08

169.188.871

Mars

14.248.892

9,01

128.382.517

April

12.576.698

5,26

66.153.431

Mai

12.067.507

8,34

100.643.008

Juni

10.197.450

3,15

32.121.968

Juli

11.008.067

2,35

25.868.957

August

11.587.648

8,79

101.855.426

September

12.010.537

15,73

188.925.747

Oktober

13.869.937

14,63

202.917.178

November

13.345.643

6,32

84.344.464

Desember

16.231.203

20,09

326.084.868

Sum/snitt

153.331.858

10,90

1.745.892.099

2019

Måned

Volum MWh

Pris euro/MWh

Sum euro

Januar

14.689.858

53,78

790.020.563

Februar

11.728.142

45,86

537.852.592

Mars

11.307.193

40,86

462.011.905

April

9.902.663

40,82

404.226.703

Mai

9.642.468

38,07

367.088.756

Juni

9.029.437

27,96

252.463.058

Juli

9.639.449

35,15

338.826.632

August

9.985.463

36,11

360.575.068

September

10.760.315

32,92

354.229.569

Oktober

11.490.466

37,10

426.296.288

November

12.879.243

42,15

542.860.092

Desember

12.332.090

36,79

453.697.591

Sum/snitt

133.386.787

38,96

5.290.148.823