Hvor stor kraftproduksjonen har vært i Norge er på det nærmeste klart. Ifølge tall fra de europeiske systemoperatørene (ENTSOE) vil det bli produsert rundt 145 TWh i år. Det er knapt 7 prosent mindre enn i fjor.