Erik Stensrud Marstein, forskningssjef ved Institutt for energiteknikk (IFE), er en av dem som står bak en rapport om hvordan solkraft kan utfylle vindkraftverket på øya Smøla i Møre og Romsdal. Vindparken ble åpnet for drøyt 20 år siden, og er dermed en av de eldste i Norge.

Kraftproduksjonen på Smøla kan økes med rundt 60 prosent ved å kombinere vindparken med en solpark, ifølge studien. Det beste av alt: Det kan gjøres uten å forsterke det eksisterende nettet.

Forklaringen er at vind og sol gjerne produserer strøm på forskjellige tidspunkt.