Jølster Kraft DA, som er eid av SFE og Eviny, fikk konsesjon for bygging i 2018, og var i prøvedrift fra høsten 2021. Kostnaden for prosjektet var beregnet til 700 millioner kroner.