Selskapet la fram sitt halvtårsresultat onsdag kveld, og det viser et underskudd etter skatt på 20 millioner kroner i andre kvartal isolert, og et resultat for de første seks månedene til sammen på knapt 80 millioner kroner. Det er mer enn en halvering målt mot samme periode i fjor.

Det er særlig tre elementer som henger sammen, som slår hardt ut for Glitre:

  • Lav produksjon på grunn av lite nedbør og dermed lite tilsig til selskapets kraftverk.
  • Høy andel av kraften selges på lange kontrakter – andelen øker naturlig siden produksjonen gikk ned.