Her er kraftprosjektene Statkraft vil satse på nå – skal bygge for inntil 67 milliarder i Norge

Storstilt satsing på oppgradering av vannkraft – så sant myndighetene gir tillatelse.

Prosjektene Statkraft nå legger frem skal øke effekten i vannkraftverkene med over 20 prosent, mellom 1500 og 2500 MW. Vindkraftsatsingen skal gi 2,5 TWh i ny vindkraftproduksjon. Det vil mer enn doble Statkrafts produksjon. Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen startet presentasjonen mandag formiddag.
Prosjektene Statkraft nå legger frem skal øke effekten i vannkraftverkene med over 20 prosent, mellom 1500 og 2500 MW. Vindkraftsatsingen skal gi 2,5 TWh i ny vindkraftproduksjon. Det vil mer enn doble Statkrafts produksjon. Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen startet presentasjonen mandag formiddag.Foto: Bjørg Davidsen
Publisert 8. January 2024, kl. 10.00Oppdatert 9. January 2024, kl. 10.45