Tirsdag var det debatt om et forslag om endringer i Fornybarhetsdirektivet i EU-parlamentet. Direktivet omhandler blant annet en definisjon om hva som er bærekraftig strømproduksjon. Gasskraft og kjernekraft er kommet inn i varmen, men vannkraft, og spesielt småkraft, var i forslaget igjen truet med å bli definert som ikke-bærekraftig.

Som Europower skrev tirsdag, kunne dette fått konsekvenser både for Norges oppnåelse av klimaavtaler, siden småkraft ikke lenger ville bli telt med i fornybarhetsandelen i energimiksen. Det ville også kunne gå hardt utover bransjen, som kunne mistet den politiske støtten og tilgangen på finansiering.