– Dette må være basert på en misforståelse. Det fremstår som at Elhub stiller krav om at hvert målepunkt skal rapporteres til Elhub og faktureres adskilt. Elhub har ingen innsikt i hvorvidt målepunktet nettselskapet har registrert i Elhub representerer en summasjon (sammenslåing, journ. anm.) av underliggende målere eller ikke. Det er nettselskap som er ansvarlig for å registrere målepunkter i Elhub, sier datahubens sjef Sigbjørn Høgne.

Han avkrefter dermed at Elhub står til hinder for å slå sammen og avregne flere tilknytningspunkter i strømnettet i én og samme faktura, noe som i praksis vil bety lavere nettleie for bygg med høyt energiforbruk – dersom nettselskapene innvilger slik måling.