Ifølge NVEs kraftsituasjonrapport for andre kvartal, var det totale norske kraftforbruket i perioden 29,8 TWh, en økning på 2 prosent fra 29,1 TWh i andre kvartal i fjor.

Også i Danmark var det en liten økning, mens det i resten av Norden har vært en reduksjon i kraftforbruket i andre kvartal i år.