Europower har analysert data fra den europeiske organisasjonen Entsoe, som løpende registrerer kildene til kraftproduksjon i de ulike europeiske landene, utenom Storbritannia.

Ved å kople produksjonsdata med prisinformasjon fra Nord Pool, kan vi si hvor godt betalt de forskjellige teknologiene får, forutsatt at alt hadde blitt solgt til spotpris.