Navn: Steffen Syvertsen
Stilling: Konsernsjef i Å Energi

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
– Vi er i en situasjon hvor hver gang det nærmer seg realisering av et nytt fornybarprosjekt i Norge, så kommer noen og foreslår noe annet. På Høyanger skulle Hydro, Eviny og Zephyr bygge vindkraft. De var positive der oppe, helt til de kalte inn til et stort møte og begynte å diskutere kjernekraft i stedet. Det er et problem når løsninger som faktisk er mulige å realisere, blir parkert. Løsningene man kommer med i stedet, er umodne og ligger langt frem i tid. Det synes jeg er blitt en trend. Vi er blitt flinke til å finne løsninger som gjør at vi slipper å diskutere de vanskelige dilemmaene.

– Hvordan løser vi dette?
– Vi trenger kompromisser så vi får bygd ut kraft og nett . Og vi er heldigvis i gang med dette. Alle de større kraftaktørene i Norge har lagt ambisiøse planer og en storstilt utbygging i nett. Nå har vi lagt bak oss mye av den politiske usikkerheten som gjorde at prosjekter ble lagt på is.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatt av?
– Jeg tror nok det er veldig viktig fremover å diskutere hvordan vi skal løse omstillingen til fornybarsamfunnet i større grad enn å fortelle hvorfor det ikke går. Det er et av mine nyttårsforsetter, å være en konstruktiv partner for myndigheter og regulatorer, industri og kraftbransje, for å bidra til at vi faktisk får det til.

Han fortsetter;

– Vi løser det ved å samarbeide tettere. Vi må få politikerne og innbyggerne til å forstå at hvis vi skal få mer kraft til nye arbeidsplasser, så vil det kreve naturinngrep, selv om vi skal gjøre det så skånsomt som mulig. Her trenger kraftbransjen å gå sammen med industrien - det er de som skal skape de fleste arbeidsplassene. Skjebnefellesskapet mellom industri og kraftbransjen er robust nok til å drive det grønne skiftet.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være energiminister for en dag?
– Det ene jeg ville fokusert på, var at jeg ville satt – som de har gjort i andre land – en frist for hvor lang tid en konsesjonsprosess kan ta. Alle ønsker å ha prosesser som er demokratiske, men det tar så utrolig lang tid. Det andre er at jeg ville tatt til orde for et bredt politisk forlik mellom styringspartiene i Norge for å lage en bedre skattemodell for investeringer i fornybar energi.

– Hva er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?
– Få på plass politiske kompromisser som gir forutsigbare rammevilkår og støtter en utbygging i Norge. Det blir det viktig å gjøre i tett samarbeid med lokalsamfunnene. Skal vi nå målene våre, krever det politisk mot og prioriteringer.

– Hva holder oss tilbake?
– Den største utfordringen nå, er å sørge for at vi får en kunnskapsbasert diskusjon som unngår at fornybarutviklingen stopper på grunn av «not in my backyard»-holdninger. Der har vi i fornybarbransjen en viktig jobb å gjøre med å delta i debatten og bidra til at man forstår hvilket fantastisk utgangspunkt Norge har, i motsetning til nesten alle andre land i verden. Men jeg synes jeg ser at det går fortere i landene rundt oss enn det det gjør i Norge. Det er viktig for oss at vi får opp farten og ikke blir fraløpt.

– Jeg hadde nylig et innlegg der jeg sjekket hvor mange ganger i løpet av 2023 ordene «grønt skifte» var nevnt i norske medier. Det 7506 ganger. Nå må vi gå fra å snakke om det til å gjøre det.