For to uker siden publiserte SSB en beregning som viste at vindkraft på land har en grunnrente på 1,3 milliarder kroner.

Dette er ekstraordinære inntekter etter at normale kostnader og avkastning er trukket fra, som følge av tilgang til naturressurser

Det er slik ekstra inntjening...