Det viser en komitéinnstilling som ble publisert torsdag. Europower har tidligere omtalt innholdet i nærenergireformen MDG har foreslått.

Partiet vil gjøre det lettere å bygge store solcelleanlegg i næringsområder, blant annet ved øke grensen for hvor mye lokalprodusert strøm som kan deles.

Mye av intensjonen i MDG-forslaget blir ivaretatt av stortingsflertallet, men formuleringene ble kraftig tonet ned.

I vage former blir regjeringen pålagt å legge frem planer om lokalprodusert strøm i statsbudsjettet som legges frem til høsten.