Dette kommer frem i et svar til stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt.

Bakgrunnen er at Statkraft i 2023 betalte ut 1,8 milliard kroner under regnskapsposten «andre ytelser» der bonuser utgjør brorparten.