Trygve Slagsvold Vedum tok opp flere strømrelaterte temaer i landsmøtetalen, og gjennomgangstonen var at strømmarkedet bør reguleres mer.

Mot slutten kommenterte han torsdagens nyhet om at Statnett regulerer ned eksportkapasiteten på kabelen til England. Kapasiteten blir satt ned fra 1400 MW til 1100 MW. Vedum sitt budskap til landsmøtesalen var at dette skjedde etter ordre fra regjeringen.

– For seks måneder siden ble det sagt at det var helt umulig å regulere handelen gjennom England-kabelen og Tyskland-kabelen mer. Men i går ble det gjort av regjeringen, man har strammet inn muligheten for eksport til Storbritannia.