Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: Venstre:

Det er noe puslete over kraftpolitikken til Venstre. Partiet vil liksom ingenting.

Joda, de har en rekke punkter med gode intensjoner, men innholdet er stort sett sammenfallende med det som er gjeldende politikk eller står i programmet til alle de andre partiene.

Partiet er mest konkret på at de vil børsnotere Statkraft, og at staten skal redusere sin eierandel. Hensikten er sikre Statkraft mer tilgang til kapital.

Statkraft er Norges suverent største vannkraft-produsent med rundt 45 TWh. Venstre skriver ingenting om hvilken legitimitet selskapet vil ha som landets største naturressurs-forvalter hvis det børsnoteres.

Venstre er ellers svært ambisiøs på enøk. De skal redusere forbruket med 10 TWh de neste åtte årene. Det er veldig mye energi som skal spares på kort tid. Her ville det vært fint med forklaring på hvordan Venstre vil gjennomføre dette.

Venstre skal imidlertid ha honnør for at de er tydelig angående utenlandskabler. «Vi vil bygge flere kraftkabler…», er formuleringen. Ikke noe knussel der altså, vi trenger ikke å lure på hva partiet mener om mer kraftutveksling med utlandet.

Punkter i Venstre sitt valgprogram:

  • Bedre rammevilkårene for vannkraftverk. Norge har fremdeles ubrukt vannkraftpotensial og vi vil at det skal bli lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftstasjoner uten store naturinngrep.
  • Gjennomføre enøk-tiltak tilsvarende 10 TWh innen 2030.
I programmet er Venstre tydelig på at de vil bygge flere strømkabler til utlandet. Foto: Venstre
  • Gjøre det enklere å bli plusskunde og selge overskudd av egenprodusert energi til andre brukere. Vi vil oppmuntre til dette gjennom prising av strøm og tilskudd til omlegging.
  • Vindkraft er en viktig fornybar energikilde der Norge har særlig gode ressurser på land og til havs. Utbyggingen må ta hensyn til natur, fiske, dyreliv og behovene til lokalbefolkningen, som må kompenseres. Vi ønsker at vindkraft skal skattlegges slik at kommunene får sin del av inntekten vindkraften genererer.
  • Vi vil bygge flere kraftkabler slik at vi kan utveksle mer fornybar strøm mellom Norge og Europa, fordi det er et lønnsomt klimatiltak. Vi vil også sikre tilstrekkelig nettkapasitet i hele Norge.
  • Staten bør redusere sin andel i Statkraft og selskapet bør børsnoteres for å sikre selskapet kapital og muligheter for ekspansjon innenfor fornybar energi.

Hele partiprogrammet til Venstre kan leses her.