I forkant av valget har vi sett nærmere på de punktene i valgprogrammene som er mest relevant for kraftbransjen.

Selvfølgeligheter og festtale-poeng er luket bort. I stedet har vi funnet frem de punktene hvor partiene skiller seg ut, og tar klare standpunkt som gjelder kraftbransjen.

Under er en oversikt over alle ni sakene i serien.

Et alternativ er å lytte til podkasten Energisk i regi av Advokatfirmaet Hjort. Undertegnede journalist er gjest i podkasten, og tema er energipolitikken i valgprogrammene.

Podkasten kan høres her (Spotify) eller her (iTunes).

Programmene

Rødt

Partiet helt til venstre er trygge på at de ikke får regjeringsmakt. Derfor kan Rødt tillatte seg spenstigere program-formuleringer enn alle andre.

.

.

.

SV

SV går til valg på at kraftmarkedet skal styres politisk. De vil altså skru tiden tilbake til 1990, da politikerne bestemte strømprisen.

.

.

.

Ap

Ap vil nedsette en energikommisjon, utrede hjemfall for vindkraft, og skape både et blått og et grønt hydrogen-lokomotiv.

.

.

.

Høyre

Høyre er det partiet som skriver minst om energipolitikk og kraftbransjen i sitt valgprogram. Kan det bety at de ikke har mer å melde etter åtte år i regjering?

.

.

.

KrF

Energisaker er ikke det KrF engasjerer seg mest i, energipolitikken er stort sett minste felles multiplum med de andre partiene. Men én sak skiller seg ut.

.

.

.

MDG

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er uten konkurranse det mest kompromissløse klimapartiet. Spørsmålet er hvor realistisk det er å få gjennomført ambisjonene.

.

.

.

Frp

Innen kraftpolitikk er Frp et rendyrket vingleparti. De hadde statsråden i seks år, men umiddelbart etter at de gikk ut av regjeringen skiftet partiet syn i en rekke saker.

.

.

.

Sp

Senterpartiets energipolitikk kan oppsummeres med at norske kraftressurser skal eies av nordmenn og brukes i Norge. Noen virkemidler er hjemfall på vindkraft og lokalt eid småkraft.

.

.

.

Venstre

Venstre er det mest anonyme partiet på kraftpolitikk. De skiller seg ikke ut på noen punkter. Det eneste må være at de mener at staten bør selge seg ned i Statkraft og børsnotere selskapet.

.

.