Utfordrer fornybardirektivet vetoretten til kommunene? Aasland svarer vagt

Fornybardirektivet legger opp til konsesjonsprosesser ned mot ett år. Vil da kommunenes vetorett på vindkraft være noe verdt?

Energiminister Terje Aasland velger runde formuleringer på spørsmål om kommunenes vetorett opp imot fornybardirektivet.
Energiminister Terje Aasland velger runde formuleringer på spørsmål om kommunenes vetorett opp imot fornybardirektivet.Foto: Haakon Barstad
Publisert 6. May 2024, kl. 03.01Oppdatert 6. May 2024, kl. 03.01