I morgen torsdag blir rapporten til Strømprisutvalget offentliggjort. Slik beskriver regjeringen hensikten med utvalget:

– I lys av det siste årets kraftsituasjon er det behov for å gjennomgå fordeler og ulemper med dagens prinsipper for prisfastsettelsen i ulike deler av kraftmarkedet, skriver regjeringen i...