Det har vært en lang prosess med mange nederlag for Nei til EU som har tatt opp kampen mot staten etter at Norge ga sin tilslutning til EUs tredje energipakke i 2018.