I et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren ber Frp-representant Gisle Meininger Saudland, om regjeringens holdning til å benytte saltsmelteteknologi og utvikle thoriumbasert energi, og om det er aktuelt å legge til rette for forskning og utvikling av thorium-prosjekter, herunder ved hjelp av offentlige virkemidler?

Det er ikke ukjent at Frp er åpne for satsing på kjernekraft, og da gjerne basert på egne thoriumforekomster. I sitt spørsmål legger også Saudeland vekt på det økende kraftbehovet og den motstanden det har vært mot flere nye fornybar-utbygginger.