Dermed kan det bli bygget ny kjernekraft i Sverige for første gang på 40 år.

Selve proposisjonen som skal legges frem for Riksdagen er fortsatt ikke publisert, men regjeringen skriver i en melding at det skal bli mulig å bygge kjernekraft flere steder i landet.

– I proposisjonen foreslår vi å fjerne forbudet mot å bygge kjernereaktorer på andre plasser enn der det allerede er kjernekraft, skriver regjeringen.

Valget avgjorde

Endringen i kjernekraft-politikken er et resultatet av valget i september i fjor.

Da tok Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna over regjeringsmakten med statsminister Ulf Kristersson (M) i spissen.

Regjeringen har ikke flertall, men har en styringsavtale med omstridte Sverigedemokraterna som sikrer flertallet.

– Regjeringen og Sverigedemokraterna foreslår å ta bort bestemmelsen som begrenser antall aktive reaktorer til ti, heter det i dagens melding.

Statsminister Kristersson vinkling er at dette er en del av det grønne skiftet:

– Med dagens beslutning øker tempoet i den grønne omstillingen, og vi skaper forutsetninger for å redusere utslippene, sier han.

Energiminister Ebba Busch (KD) sier at mer kjernekraft vil styrke det svenske kraftsystemet:

– Å gi kjernekraft de samme vilkårene som annen fossilfri kraftproduksjon er avgjørende for å gjenoppbygge et robust kraftsystem i hele landet, sier hun.

Seks av tolv reaktorer i drift

Kartet viser dagens tre aktive kjernekraftverk. Barsebäck utenfor Malmø er lagt helt ned. Foto: SNL

At regjeringen åpner for mer kjernekraft er ikke det samme som at det faktisk vil bli bygget nye kjernekraftverk.

Det er ikke den svenske staten som eventuelt skal bygge, men kommersielle aktører.

Det er/har vært fire kjernekraftverk i Sverige: Barsebäck, Oskarshamn, Ringhals og Forsmark.

Disse har til sammen tolv reaktorer, men kun seks reaktorer er fortsatt i drift.

Barsebäck er lagt helt ned, mens Oskarshamn har én reaktor i drift.

Ved Ringhals er to av de fire reaktorene aktive, mens ved Forsmark er det full drift i alle de tre reaktorene.

Den svenske kjernekraften leverer i underkant av 50 TWh årlig, som er rundt 30 prosent av den totale kraftproduksjonen i landet.