Som bakgrunn for representantforslaget forklarer fire SV-representanter hvorfor det er problematisk at vindkraften som bygges, ikke har et tilsvarende lovverk som vannkraften når det gjelder krav til offentlig eierskap.

«I dag ser man at stadig flere av vindkraftverkene kjøpes opp av utenlandske interesser. Store formuer er blitt til ved å sikre seg rettighetene til et område og en konsesjon for så å selge det videre lenge før anlegget er satt i drift. Med en slik kapitaliseringen på rettighetene i flere runder, blåses verdiene opp og det er fare for at felleskapet må ta regningen til slutt», står det i bakgrunnen for forslaget.