«Vi mister troverdigheten i klimadebatten overfor andre samfunnsaktører, fordi vi baserer oss på antakelser som er beviselig urealistiske», skriver Ådne Naper i det interne notatet Aftenposten har fått tilgang til.

Bakgrunnen er at et omstridt politisk tema, nemlig vindkraft på land, skal behandles på SVs landsstyremøte denne helgen. I SVs arbeidsprogram , som ble vedtatt i 2021, er partiet imot vindkraft på land. I helgen skal partiet behandle en uttalelse om utbygging av kraft.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken foreslår, sammen med partiets miljøpolitiske utvalg, en egen plan for hvordan Norge kan skaffe like mye kraft som energikommisjonen mener Norge trenger – uten å bygge ut vindkraft på land.

Naper er imidlertid ikke overbevist. Det nevnte notatet, som han har sendt til landsstyret, inneholder derfor kommentarer til den foreslåtte planen.

«Uttalelsen viser mot sin hensikt at det ikke er mulig å nå klimamålene uten vindkraft på land», skriver han.

Han mener SV-toppenes kraft-regnestykke hviler på en sum av «svært store og sårbare antakelser», og viser blant annet til at SV regner med full og rask uttelling fra de planlagte havvindprosjektene Sørlige Norsjø 2 og Utsira Nord.

(©NTB)