Strømprisutvalgets hovedoppgave har vært vurdere tiltak som kan redusere og stabilisere norske strømpriser.

De aller fleste vurderingene ender i en konklusjon om at tiltakene ikke vil ha noe særlig virkning, eventuelt negative bivirkninger.