Det fremkommer av finanskomiteens innstilling til statsbudsjettet, som ble tilgjengelig i dag. Sanderud-utvalgets forslag var ikke en del av statsbudsjettforslaget, og er fortsatt ute på høring. Likevel har finanskomiteen valgt å kommentere forslagene.

Regjeringspartiene er politisk korrekte og skriver at de ikke vil ta stilling til forslagene før Stortinget formelt har fått saken til behandling. Én setning gir likevel et signal om at også regjeringspartiene mener at saken bør ryddes av veien så snart som mulig:

– Utvalgets forslag har skapt usikkerhet i bransjen og blant kraftkommuner.