Utgangspunktet er et forslag fra MDG. Partiet har ofte forslag til behandling i Stortinget, men får sjelden gjennomslag. I følge Aftenposten vil MDG denne gang få støtte fra et flertall.