Utgangspunktet er et forslag fra MDG. Partiet har ofte forslag til behandling i Stortinget, men får sjelden gjennomslag. I følge Aftenposten vil MDG denne gang få støtte fra et flertall.

Forslaget har flere punkter, men de mest konkrete handler om deling av egenprodusert strøm.

Her varslet regjeringen nylig endringer. Private har i flere år kunne være plusskunder, som blant annet innebærer at de kan sende inntil 100 kW overskuddstrøm fra solceller ut på nettet.