Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det er nå omtrent én måned til Strømprisutvalget skal legge frem sin rapport. Når vi våger påstanden om at rapporten ikke vil få noen praktiske konsekvenser, er det basert på erfaring.