Regjeringen foreslår å styrke energimyndighetene ved å øke bevilgningene til drift av Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med omtrent 95 millioner kroner.