– Vi har nå sendt et brev til regjeringen hvor vi ber om en krisepakke for nettet. Den bør vedtas umiddelbart, og skal både inkludere tiltak for avlasting av eksisterende nett, og tiltak for å få opp mer kapasitet så fort som overhodet mulig, sier Kristin Lind.