Vi spoler tilbake til september 2022.

Med en alvorlig mine i et intervju med Dagens Næringsliv varslet riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at nettsituasjonen skulle granskes.

– Riksrevisjonen har igangsatt gransking av Statnett og NVE, skrev avisen.