Tirsdag denne uken la «Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser» frem sin årlige uttalelse.

Dette er et regjeringsoppnevnt utvalg som hvert år vurderer hvordan regjeringens politikk innen økonomi og skatter fungerer.