I den nye fastpris-regimet tilbys det kun avtaler med et fast kraftvolum. Regjeringen varslet i februar at de vil legge til rette for avtaler med variabelt volum, men det ser fortsatt ut som dette er et stykke unna.

– En slik utvidelse av kontraktsunntaket forutsetter forskriftsendring. Det tas sikte på at en forskriftsendring kan gjennomføres i løpet av 2023, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det gjør han i et svar til stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt). Hun har tatt opp med Vedum når de variable avtalene kommer på plass.